tpautokompleks@op.pl
+48 602 219 084 24/7

O nas

Nasza firma powstała w 1981 roku. Wykonujemy wszelkie prace w zakresie blacharstwa, lakiernictwa oraz związanych z tym napraw mechanicznych.

Nasz personel to ludzie doświadczeni, którzy ukończyli odpowiednie i liczne kursy dokształcające, pozwalające im utrzymać się z duchem postępu techniki motoryzacyjnej i wykonywać usługi najwyższej jakości. Od 1982 roku należymy do Cechu Rzemiosł Różnych w Katowicach. Cech ów zrzesza wyłącznie fachowców posiadających udokumentowane kwalifikacje, zgodne z wykonywanym zawodem oraz dbających o przestrzeganie etyki zawodowej.

Za naszą dotychczasową pracę zostaliśmy uhonorowani zaszczytnym tytułem „FIRMA Z JAKOŚCIĄ”, przyznanym przez Izbę Rzemieślniczą oraz MŚP.
W 2004 roku otrzymaliśmy Certyfikat przynależności do Sieci Naprawczej PZU. Certyfikat ten stanowi potwierdzenie zawarcia z PZU S.A. umowy o współpracy zobowiązanej do zachowania szczególnie wysokiej jakości obsługi klientów i wykonywanych napraw pojazdów.

Należymy do sieci naprawczej INNOVATION group i ASN Group.

Jesteśmy wiarygodnym liderem biznesu Izby Rzemieślniczej oraz małej i średniej przedsiębiorczości w Katowicach. Za naszą pracę otrzymaliśmy liczne odznaczenia.

Serdecznie zapraszamy
PIOTR TOMASZEWSKI